piątek, 20 lipca 2012

Lipiec, sierpień 2012

______________________________________

UWAGA!!!
Przyjaciele i sympatycy Radia Maryja I TV Trwam organizują pikietę przed konsulatem RP w Sydney – 10, Trelawney St, Woollahra – w niedzielę 29 lipca, od godz.14 do 16-tej.
Wyrazimy tym nasz sprzeciw wobec dyskryminacji mediów katolickich w Polsce poprzez odmowę multipleksu cyfrowego i blokowaniu obiektywnych informacji o prawdziwym stanie naszej Ojczyzny.
Przyjdź na protest!


____________________________________

Tego nie można zapomnieć!

_________________________________

Restauracja KAMERALNA - Klub Polski Ashfield zaprasza miłośników jazzu

____________________________________

Dla wszystkich lubiących piosenki retro, ogłoszenie o kolejnych koncertach

______________________________________

IV Ogólnopolski  Konkurs  „WSPOMNIENIA MIŁOŚNIKÓW ROCK’N’ROLLA”   Fundacja „Sopockie Korzenie” ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs „Wspomnienia Miłośników Rock’n’Rolla”, którego celem jest ocalenie od zapomnienia ludzi i zdarzeń oraz uratowanie przed zniszczeniem pamiątek i innych świadectw materialnych dot. historią polskiej muzyki rozrywkowej. Organizowany on jest z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Muzeum Regionalnym w Jarocinie.    
W konkursie może wziąć udział każdy kto do 15 września 2012 roku dostarczy do Fundacji spisane lub nagrane wspomnienia, dokumenty, pamiątki (fotografie, plakaty, płyty, nagrania audio i video) lub inne materialne świadectwa związane z tematem konkursu. Będą one oceniane przez, powołane zgodnie z regulaminem konkursu, jury w trzech kategoriach: publikowane i nie publikowane wspomnienia uczestników, opracowania o charakterze historycznym lub socjologicznym oraz „dokumenty, pamiątki, publikacje i inne”. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Sopotu oraz sponsorów i patronów medialnych. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 30 października 2012 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie Fundacji Sopockie Korzenie:    
                                           http://www.sopockiekorzenie.org.pl/konkurs.html

   Wyniki trzech edycji konkursu wykazały, że idea jaka mu przyświeca jest nośna i potrzebna. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się uratować przed zniszczeniem dziesiątki dokumentów, wspomnień, korespondencji, wydawnictw, afiszy i plakatów, fotosów, autografów, gadżetów, instrumentów itp., które świadczą o bogatej historii naszej muzyki rozrywkowej i narodzinach rock’n’rolla w Polsce. Udało się wydobyć z niepamięci wydarzenia, o których nawet badacze tej historii nie mieli pojęcia.
   Pierwszy konkurs zaowocował video-nagraniem z koncertu Niemena, któremu w Sztokholmie akompaniowała grupa Kombi (!). Odkryciem drugiego był zbiór dokumentów i pamiątek dotyczących początków big-beatu w Krakowie. Konkurs trzeci to m.in.: film dokumentalny „Wiatr do morza czyli big-beat po szczecińsku” oraz niezwykle interesujące opracowania monograficzne i kolekcja plakatów 
   Dzięki konkursowi dotarliśmy do wielu zapomnianych uczestników tamtych zdarzeń - muzyków, którzy spisali wspomnienia i udostępnili nam swoje archiwa. Uratowaliśmy dziesiątki bezcennych eksponatów, które staramy się je zabezpieczać  i systematyzować, by w przyszłości udostępnione one były dla szerszej publiczności - najpierw w internecie, a potem w Muzeum Muzyki Rozrywkowej, o którego powstanie w Sopocie walczymy. Ma to być placówka na miarę XXI wieku łączącą funkcje wystawiennicze, badawcze, warsztatowe i edukacyjne. Póki co organizujemy wystawy, wydajemy książki i  albumy a także staramy się o honorowanie najbardziej zasłużonych twórców estradowych. Z naszej inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył medalami Gloria Artis m.in. Franciszka Walickiego, Seweryna Krajewskiego, Jerzego Koselę i Jerzego Skrzypczyka. Wydaliśmy albumy: „This Is Jazz” Marka Karewicza i „Muzyka Młodej Generacji” Jacka Awakumowskiego” oraz książkę „Wspomnienia rówieśników rock’n’rolla”, będącą zbiorem prac z pierwszego konkursu. Aktualnie przygotowujemy kolejny taki zbiór oraz autobiografię Franciszka Walickiego „Epitafium dla Rock & Rolla”. Zrealizowaliśmy plenerowe wystawy fotograficzne: „Big Beat – 50 lat rock’n’rolla w Polsce”, „Muzyka Młodej Generacji - 30 lat minęło” i „Krzysztof Klenczon”. Doprowadziliśmy do ochrzczenia gdańskiego tramwaju imieniem Klenczona. Przygotowaliśmy też koncerty z okazji 40-lecia Polan, 45-lecia Czerwonych Gitar, 50-lecia Czerwono-Czarnych i 50-lecia sopockiego Non-Stopu.   

  Reasumując, serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu „Wspomnienia Miłośników Rock’n’Rolla”, dzięki czemu wszyscy możemy przyczynić się do kolejnych historycznych odkryć, uratowania bezcennych dokumentów i pamiątek, a co za tym idzie do podtrzymania dobrej pamięci o  muzyce, której już nie ma, a która stała się elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

(-)  Zarząd Fundacji „Sopockie Korzenie”
Wojciech Korzeniewski, Wiesław Śliwiński, Marcin Jacobson
fundacja@sopockiekorzenie.org.pl, tel. 602297251, 501495404, 583514382

________________________________
_______________________________