piątek, 4 stycznia 2008

Wydarzenia - styczeń 2008r.

_______________________________________

foto:Tomek Koprowski

26 stycznia bardzo uroczyście obchodziliśmy
Australia Day!
___________________________________________________

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney
z głębokim żalem informuje, że w wyniku najtragiczniejszej od II wojny światowej katastrofy lotniczej samolotu wojskowego w Polsce, dnia 23 stycznia 2008 roku, w okolicach Mirosławca, zginęło 20 osób, w tym 16 wysokich rangą oficerów lotnictwa oraz 4 członków załogi.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński ogłosił żałobę narodową w dniach od 24 do 26 stycznia 2008 r.
Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że w Sali reprezentacyjnej urzędu zostanie wyłożona księga kondolencyjna. Wpisy w księdze składać można we wtorek 29 stycznia, w godz. 9.00-13.00 oraz w środę 30 stycznia 2008 r, w godz. 11.00-15.00.
Ryszard Sarkowicz
Konsul Generalny RP
Sydney, 25 stycznia 2008 r.


Szczegółowe wiadomości:
http://wiadomosci.onet.pl/1679791,11,to_smutny_dzien_polskiego_lotnictwa,item.html

http://wiadomosci.onet.pl/1679731,11,polska_podano_mozliwa_przyczyne_katastrofy_w_miroslawcu,item.html

__________________________________________________

Komunikat Konsulatu Generalnego w Sydney


Informacje dla osób wymieniających książeczkowe dowody osobiste na nowe
Informacje dla osób zamieszkałych za granicą

Obowiązujący stan prawny nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru tego dokumentu za pośrednictwem pełnomocnika. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 112, poz. 1182 z późn. zm.) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dokumentu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania tego dokumentu.
Zatem, obowiązujący w tym zakresie przepis prawa, nie przewiduje udzielenia pełnomocnictwa czy pośredniczenia konsula w sprawach związanych z ubieganiem się o wydanie (wymianę) dowodu osobistego, ponieważ organem wydającym wnioski o wymianę dowodu osobistego jest wójt/burmistrz/prezydent na terenie kraju, według miejsca zameldowania na pobyt stały. W przypadku braku stałego meldunku, według ostatniego miejsca zameldowania bądź w przypadku nieposiadania stałego zameldowania – do Urzędu Miasta st. Warszawa – Śródmieście.
Obywatele polscy zamieszkujący stale poza granicami naszego kraju mają prawo, nie obowiązek, posiadania ważnego dowodu osobistego. Jedynie osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty. Zatem, obywatele polscy zamieszkujący w kraju załatwiając sprawy urzędowe powinni posługiwać się dowodem osobistym. Wobec tego osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który uprawnia ją do przekraczania granicy i pobytu za granicą, a zarazem poświadcza jej obywatelstwo polskie.


Zgodnie z art. 35 paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 30, poz. 1071 z późn. zm.), załatwienie sprawy dotyczącej wymiany dowodu osobistego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Wyprodukowany dowód osobisty będzie pozostawiony w organie gminy, aż do czasu jego odbioru przez wnioskodawcę, niezależnie od okresu, jaki upłynął od dnia jego wydania.
W sytuacji, gdy obywatel nie zdąży odebrać dowodu osobistego, odbioru tego dokumentu może dokonać przy kolejnej wizycie w kraju.
Terminy załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 Kpa, załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
___________________________________________________

Sydney Consort

Dear Friends in Music,
If you still have not made any plans for a Valentines evening, please consider to invite your partner (and friends) for our Con Amore performance.


Con Amore Concert for a Valentine's Day!
Giovanni Battista Pergolesi La Serva Padrona
(The Servant Mistress) baroque intermezzo; "comedie dell'arte"
Serpina - Belinda Montgomery - soprano
Uberto - David Greco - bass


with The Sydney Consort
Stan Kornel - baroque violin & viola d'amore
Fiona Ziegler - baroque violin
Annika Stagg - baroque cello
Monika Kornel - harpsichord

Valentine's Day : Friday, 15th February at 8:00pm
St. Augustine's Catholic Church, Eaton Street, BALMAIN
Tickets at the door $30/$20 concession

Please, join the musicians for a complimentary glass of wine after the concert.
with best wishes,
The Sydney Consort

Monika & Stan Kornel
Artistic Directors
__________________________________________________

Rok Szkolny 2008 w polskich szkołach sobotnich
pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW
rozpoczyna się:

2 lutego
Polska Szkoła Sobotnia w Bankstown
Informacje tel.9796 7294

9 lutego
Polska Szkoła Sobotnia w Marayong
Informacje: tel. i fax. 9626 3687

2 luty
Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Północnych (Macquarie)
w North Ryde
Informacje tel/fax: 9638 2993 mob: 0402 387034


2 lutego
Polska Szkoła Sobotnia w Ashfield im prof. Jerzego Goebla
Informacje tel. 9875 1572 lub mob: 0407073771
__________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich kochanych słuchaczy i nie tylko...

do Klubu Polskiego ASHFIELD
na:
PIERWSZE RADIOWE, RODZINNE BBQ

które odbędzie się w niedzielę 20 stycznia o godz. 13.30
Dobrze się bawię i dobrze jem - z radiem 2000FM!!!

(Sprawdzone!...Mniam, niam...)
________________________________________________

BAWIMY SIĘ PO POLSKU!

Stowarzyszenie „Nasza Polonia” zaprasza na zabawę taneczną, która odbędzie się w ostatnią sobotę karnawalu t.j. 2 lutego, o godz. 20.00 w Klubie Polskim w Ashfield.
Na stołach: wędliny, zimne zakąski, kawa, herbata, ciasto domowego wypieku.
Gorące dania na zamowienie.
W programie wiele atrakcji - loteria i aukcja dzieł sztuki.
Dochód z loterii i aukcji przeznaczony jest na umożliwienie młodym Polakom wzięcia udziału w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Australii.

Gra zespół muzyczny Czesława Luchowskiego.
Bilety w cenie $25.
Kontakt: Roman 98711171 mob: 0414426524
Ryszard 93140724

Za Stowarzyszenie „Nasza Polonia” Ryszard Techmanski
___________________________________________________

Polska Szkoła w Randwick
prowadzi zapisy dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla dorosłych.
Wszystkie poziomy nauczania.
Nowoczesne programy, młoda wykształcona kadra pedagogiczna.
Zapraszamy!

Informacja: www.polishschool.org.au

tel: 93113723 / 0414313478
_______________________________________________________Apel o udział w akcji:


„Rejestracja
zbiorów polskich

za granicą”

W Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęte zostały prace nad rejestracją księgozbiorów polskich przechowywanych poza granicami Kraju.

Przedsięwzięciu temu przyświecają przede wszystkim cele naukowe i dokumentacyjne. Naszym założeniem jest zgromadzenie informacji o istniejących obecnie kolekcjach polonijnych dla przechowania wiedzy i pamięci o nich, bez zamiarów ingerencji w ich status własnościowy i organizacyjny.
Obok podstawowego zadania opisania stanu owych dóbr kultury podlegających stałym zagrożeniom, założona baza danych może być wykorzystywana na bieżąco przez badaczy i zainteresowane instytucje, ułatwiając im poszukiwania i współpracę. W nie nazbyt odległej przyszłości planujemy jej opublikowanie.

Ewidencja obejmuje:
1. Zbiory biblioteczne mające wartość historyczną, kulturalną lub bibliofilską zarówno jako całość, jak też w poszczególnych fragmentach czy jednostkach, gromadzone przez Polaków oraz instytucje polonijne;
2. Polonijne księgozbiory użytkowe (funkcjonalne), nawet tylko podręczne;
3. Inne rodzaje kolekcji np. archiwalne, muzealne, pamiątki historyczne.

Obok kwerendy bibliograficznej, najważniejszym źródłem informacji o tych zasobach są kwestionariusze wypełnione przez osoby lub instytucje dysponujące wiadomościami o takich księgozbiorach lub mogących zaoferować pomoc w ich ochronie.

W przekonaniu o celowości podjętych zadań uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariuszy rejestracyjnych (dostępne na stronie Ministerstwa:

www.mkidn.gov.pl Zbiory polskie za granicą) z taką dozą dokładności, jaka będzie możliwa. Cenne są nawet wiadomości cząstkowe, sygnalne, stanowiące zaledwie wskazówki do dalszych badań.

Wdzięczni będziemy za każdą formę współpracy.
Wszelką korespondencję uprzejmie prosimy kierować na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17)

lub drogą elektroniczną: mczartoryjska@mkidn.gov.pl

Informacja o programie znajduje się w Internecie na stronie Ministerstwa (www.mkidn.gov.pl

Zbiory polskie za granicą).

Dyrektor Departamentu Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
Jacek Miler
_____________________________________________________

Wiadomość od radia Kurier z Perth:

Podsylam informacje Karkonoskiego Klubu Paralotniowego o imprezie, która na początku lutego odbedzie się w Manilli (NSW), w pobliżu Sydney.

W Radiu Kurier w Perth przeprowadziono rozmowę z p. Ireneuszem Lupą i będzie ona nadawana w internecie: na naszej stronie do 23 stycznia: http://www.kurier.iinet.net.au/FS_Radio.html

- Sluchaj na żądanie - w 60 minucie programu.

A może któryś z rodaków zechce powitać polskich lotniarzy na lotnisku?

Pozdrawiam,
Andrzej Basiński
Polskie Radio Kurier
Perth, Australia Zachodnia

Szanowni Państwo,

Nazywam się Ireneusz Lupa i jestem członkiem zarządu Karkonoskiego
Klubu Paralotniowego.
Nasz klub organizuje na przełomie stycznia-lutego
2008 r. wyprawę paralotniową do Manilii (NSW), której celem jest między innymi
pobicie rekordu Polski w przelocie otwartym na paralotni bez silnika.
Żywimy nadzieję że nasz pobyt w Australii może nie tylko stanowić dla
nas okazję do uzyskania wartościowych wyników sportowych, ale także
umożliwić poznanie tego kraju, jego kultury, a przede wszystkim być
okazją do spotkania z Polonią Australijską.
Być może nasza obecność mogłaby przyczynić się do popularyzacji
polskości i naszej narodowej obecności w życiu tamtejszego społeczeństwa.


Jesteśmy w pełni otwarci na wszelkie możliwe sposoby współpracy.
Wstępne informacje dotyczące wyjazdu można znaleźć pod adresem
www.kkp.paragliding.pl/news/australia1.php

Strona główna klubu http://www.kkp.paragliding.pl

Z poważaniem
Ireneusz Lupa
Karkonoski Klub Paralotniowy
http://www.kkp.paragliding.pl


(foto picasaweb)
____________________________________________________

Biblioteka w Domu Polskim przy 182 Liverpool Road w Ashfield

będzie nieczynna do 3 lutego 08. Dłuższa przerwa wakacyjna spowodowana jest przeprowadzeniem niezbędnych porządków i remontem podłogi.

Wszystkich czytelników serdecznie przepraszamy.
________________________________________________________________________________________________

K O M U N I K A T
o dyżurach konsularnych


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney uprzejmie informuje, że Ustawa o dokumentach paszportowych (Dziennik Ustaw z 2006 r., nr 143, pozycja 1027) wprowadziła - wzorem wszystkich innych państw Unii Europejskiej - obowiązek osobistego składania wniosków o wydanie paszportu. Mając na uwadze powstałe w związku z tym znaczące utrudnienie, zwłaszcza w kraju tak rozległym jak Australia, Konsulat Generalny RP w Sydney, pragnie umożliwić obywatelom polskim (przede wszystkim osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz rodzinom z małymi dziećmi) składanie wniosków paszportowych bez konieczności odbywania podróży do Sydney. W tym celu Konsulat Generalny RP w Sydney, przy pomocy i we współpracy z Federacjami i organizacjami polonijnymi poszczególnych stanów, w których mieszczą się główne skupiska polonijne, organizuje wyjazdy konsulów do ośrodków najliczniej zamieszkałych przez polskich obywateli.
Kolejna wizyta konsula w celu przyjmowania wniosków paszportowych odbędzie się w:

* Adelaide - 29 - 31 marca 2008 r.

29 marca (sobota): godz. 10.00-17.00
30 marca (niedziela): godz. 10.00-18.00
31 marca (poniedziałek): godz. 9.00-14.30

Siedziba Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej,
232 Angas Street, ADELAIDE;

Zapisy telefoniczne: (08) 8227 1008

* Melbourne - 29 - 31 marca 2008 r.

29 marca (sobota): godz. 10.00-17.00
30 marca (niedziela): godz. 10.00-18.00

Polski Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Albion,
19 Carrington Drive, ALBION

31 marca (poniedziałek): godz. 9.00-14.30

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii,
Level 2, 43-51 Queen Street, MELBOURNE

Zapisy telefoniczne: (03) 9629 8277
_______________________WAŻNE UWAGI PRAKTYCZNE:

Ze względu na ograniczoną liczbę osób, jakie mogą być przyjęte podczas dyżuru konsula (maks.6-8 osób na godzinę), na wszystkie wymienione dyżury obowiązują zapisy telefoniczne na określoną godzinę pod powyżej podanymi numerami. Konsul przyjmuje wyłącznie wnioski paszportowe, przy czym przyjmowane będą jedynie te wnioski, które zawierają komplet dokumentów, zgodne z wymogami zdjęcia paszportowe oraz właściwą opłatę.


W szczególności prosimy zwrócić uwagę na konieczność wcześniejszego umiejscowienia zagranicznych aktów urodzenia i małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego, wymogi dotyczące zdjęć paszportowych oraz konieczność posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa i ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.


Należy też pamiętać, że podczas dyżuru paszportowego opłata może być wniesiona jedynie w postaci money order lub bank cheque wystawionych na „Consulate General of the Republic of Poland in Sydney". Konsulowie nie mogą przyjmować gotówki. Osoby wnioskujące o przesłanie gotowego paszportu pocztą prosimy o uwzględnienie dodatkowej opłaty pocztowej w wysokości 11$ za każdy przesyłany paszport.
Przed złożeniem wniosku paszportowego należy koniecznie zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów, zdjęć i opłat, znajdującymi się na stronie internetowej Konsulatu


http://www.consulate.poland.org.au/


Informacje te na życzenie można także uzyskać z Konsulatu w formie pisemnej. Szczególnie wnikliwie należy zapoznać się z wymogami, jakie winny spełniać zdjęcia paszportowe, gdyż bardzo surowe europejskie normy w tym względzie powodują, że niewłaściwe zdjęcia są najczęstszym powodem, dla którego konsul jest zmuszony odmówić przyjęcia wniosku.

Sydney 16.01.2008 r.
__________________________________________________


Wobec czego pora zacząć go i na Blogowisku! Trochę szkoda pięknych kartek z serdecznymi życzeniami, ale można je odnaleźć w grudniowym - archiwum, w którym nic nie ginie.
Nowy Rok w Sydney powitaliśmy niesamowitymi fajerwerkami! Podobno najwspanialsze jak do tej pory, a co roku mają one coraz większy zasięg i potęgę. Jeszcze nie doczytałam się nigdzie, ile wydano na nie w tym roku, a np. powitanie nowego tysiąclecia kosztowało Australię 2 miliony dolarów. Sądzę, że tegoroczne sztuczne ognie - dwa razy tyle!... (Ile głodnych można za takie pieniądze nakarmić...)


Na Darling Habour zgromadziło się ponad milion ludzi! Pogoda była doskonała, mniej niż trzydzieści stopni ciepła.
________________________________________

Uwaga !!! Konkurs rysunkowy dla dzieci!

REGULAMIN XVIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ POD PATRONATEM POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO

Festiwal jest imprezą cykliczną, trwającą nieprzerwanie od 1990. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez dzieci. Prace zakwalifikowane na wystawę pofestiwalową są prezentowane w ośrodkach kulturalnych północno-zachodniej Polski.
Najciekawsze prace są przeznaczone na licytację w trakcie licznych aukcji, których celem jest wspieranie i pomoc dzieciom, a także eksponowanie na wystawach krajowych i zagranicznych (Bergen, Greifswald - Niemcy).

Organizator:
Goleniowski Dom Kultury

Patronat:
Polski Komitet do Spraw UNESCO Warszawa

Instytucje wspierające:
Departament Kultury, Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama Vitae”

Tematyka:
Festiwal jest przeglądem i konfrontacją dokonań plastycznych dzieci i młodzieży, z tego też względu organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń w wyborze tematyki, pozostawiając również swobodę w jej interpretacji. Obejmuje on wszelkie formy malarstwa uprawiane przez dzieci.

Festiwal jest organizowany w następujących grupach wiekowych:
I grupa – przedszkolna (5-7 lat)
II grupa – szkoły podstawowe (8-12 lat)
III grupa – gimnazja (13-16 lat)
IV grupa – 16-20 lat

Terminy:
- nadsyłanie prac do dnia 05.04.2008
- otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom – 31.05.2008 godz. 12:00 w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury

Nagrody:
Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody (w każdej grupie wiekowej oraz nagroda GRAND PRIX).
Organizator może również przyznać wyróżnienia (w każdej grupie wiekowej), gdy poziom nadesłanych prac będzie odpowiednio wysoki.
Ponadto zostaną przyznane nagrody: Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury i Kuratora Festiwalu.

Miejsce wystawy:
Galeria „Przy Scenie” ul. Słowackiego 1 oraz Brama Wolińska Goleniowskiego Domu Kultury.

Uwagi organizacyjne:
1. Prace nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatora.
2. Prace nie zakwalifikowane na wystawę nie będą odsyłane.
3. Prace w twardych opakowaniach uniemożliwiających ich zniszczenie należy nadsyłać na adres:
Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
tel./fax 0048 91 418 26 88, 0048 91 418 95 90
e-mail: cit@turystyka.goleniow.pl


4. Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez komisję.
5. Dane o autorze muszą być bezwzględnie umieszczone na odwrocie pracy i zawierać: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres placówki.
6. Do załączonych prac należy załączyć wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeń.
7. Laureaci festiwalu otrzymują zaproszenie do Goleniowa na 5 dniowy pobyt (27.05-01.06.2008). Laureaci przyjeżdżają na koszt placówki delegującej lub własny.
8. Koszty pobytu oraz udział w imprezach towarzyszących pokrywa organizator.

Druki potrzebne do zgłoszenia udziału w konkursie mogą być wysłane mailem,
proszę pisać: elatrzecia@yahoo.com
___________________________________________________


Od Eli Chojak artystki malarki z Londynu dostaliśmy zagadkową (ponieważ jest na niej godzina 15.53...) fotkę z przybycia Nowego Roku do tego miasta. Ale życzenia są jasne:


"...uśmiechu wspaniałych ludzi!" - dla wszystkich od wszystkich (wspaniałych)!

_________________________________________________

Biblioteka w Domu Polskim przy 182 Liverpool Road w Ashfield
będzie nieczynna do 18 stycznia.

Dłuższa przerwa wakacyjna spowodowana jest przeprowadzeniem niezbędnych porządków i remontem podłogi.
Wszystkich czytelników serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość, życząc wspaniałego Nowego Roku 2008 i znakomitej lektury do czytania (z innych bibliotek oczywiście...).

_________________________________________________